Hvordan forbereder du afslibningen?

Dyk synlige søm. Inden du begynder at slibe, skal eventuelle synlige søm dykkes 2-3 mm ned under overfladen med dyknagle og hammer, ellers vil de rive slibepapiret i stykker og måske beskadige slibemaskinen. Skruer skal ligeledes skrues 2-3 mm ned i gulvet.

Fjern fejelister. Fejelister langs alle vægge og dørtrin skal fjernes, så der kan slibes helt ud til kanten. Hvis du er forsigtig, og listerne i øvrigt er i god stand, kan du genbruge dem, når gulvet er færdigt.

Udskift skadet træ. Har gulvet større skader, fx huller eller dybe hak, rådskader eller misfarvning på grund af fx fugt, bør det skadede område udluses inden slibning. En lus er et lille stykke træ, som indsættes i stedet for beskadiget træ. Hvis du kan håndtere et stemmejern eller et propbor, kan du lave lusen selv, men du kan også få en snedker til at gøre det. Det kan også være nødvendigt at udskifte hele brædder eller stave. Begge metoder forudsætter, at du enten har ekstra gulvmateriale tilovers, fra dengang gulvet blev lagt, eller kan skaffe noget, der matcher i farve og struktur.

Spartel huller. Små huller efter skruer og lign. kan fyldes ud med træspartelmasse, hvis du kan finde en farve, der præcis matcher gulvet på det givne sted.

Gør gulvet rent. Inden slibning skal gulvet være nogenlunde rent og fri for klatter af maling, lim og lign.

Tøm rummet. Gulvafslibning støver utrolig meget, så det er vigtigt at tømme rummet helt for møbler og inventar og holde dørene lukkede ind til andre rum under slibningen. Lamper og højtsiddende hylder behøver du ikke at fjerne, men sørg for at dække dem grundigt af.

Advar naboerne. Hvis du bor i lejlighed, bør du advare dine naboer, inden du går i gang med selve slibningen, da den støjer meget og tager mange timer.

 

Hvordan sliber du gulvet?

Gulvet skal slibes 3 gange:

Lav først en grovslibning med slibebånd med korn 16 eller 24. Jo lavere tal, desto grovere slibepapir. Tallet står på papirets bagside.

Lav så en mellemslibning med korn 40 eller 60.

Lav til sidst en finslibning med korn 80 eller 100.

Det er gulvets tilstand, hårdhed og overfladebehandling, der afgør, hvilke kornstørrelser du skal bruge. Hvis gulvet ikke er så medtaget, eller hvis der er tale om et lamelgulv med tyndt slidlag, kan du undlade det groveste papir. Det er altid en god idé først at prøve sig frem på et afgrænset areal.

 

Eller find fagfolk til opgaven her